Jak sprawdzić w BIK zmarłego?

Po otrzymaniu spadku warto wiedzieć, jak sprawdzić BIK osoby zmarłej. Oprócz pieniędzy czy nieruchomości odziedziczyć możemy również długi. Nawet jeśli o nich nie wiemy, z chwilą przyjęcia spadku zaczynamy za zadłużenie zmarłego odpowiadać całym swoim majątkiem. Oznacza to, że brak należytej staranności przy sprawdzaniu finansów spadkodawcy może zakończyć się wizytą komornika.

Czemu warto sprawdzić BIK osoby zmarłej?

O sprawdzaniu wpisów w Biurze Informacji Kredytowej myślimy zazwyczaj wówczas, gdy udajemy się do banku lub firmy pożyczkowej po kredyt konsumencki. To w końcu najważniejsza baza, w której sprawdzają klientów pożyczkodawcy. Od braku zaległości odnotowanych w BIK zależy fakt, czy otrzymamy finansowanie. Niski scoring może oznaczać, że nie mamy na to szans. Osobom zmarłym negatywne wpisy w bazie nie zaszkodzą, ale spadkobiercy jak najbardziej powinni zainteresować się historią kredytową tych, których nie ma już wśród nas.

Wszystko to ze względu na konstrukcję prawa spadkowego w Polsce. Kiedy decydujemy się na przyjęcie zapisanych nam pieniędzy czy nieruchomości, możemy odziedziczyć także długi. Przejęcie zobowiązań zmarłego staje się koniecznością w momencie, gdy chcemy również przejąć prawa własnościowe. Często nie wiemy przy tym o wszystkich zadłużeniach, szczególnie jeśli nie mieliśmy ze zmarłym stałego kontaktu. A jeśli dodatkowo mieszkamy w zupełnie innym miejscu, do zmarłego przychodzić mogą monity i trafiać w próżnię. Niewiedza o nich nie zwalnia osób dziedziczących po dalszej rodzinie z odpowiedzialności za długi.

Jak sprawdzić BIK osoby zmarłej – potrzebne dokumenty

O ile standardowe sprawdzenie, czy jest się w BIK-u, nie sprawia problemu, w przypadku sięgnięcia po informacje dotyczące osoby zmarłej wymaga od nas zebrania wszystkich potrzebnych dokumentów. Jako że będziemy robili to raczej drogą korespondencyjną, a nie stawiali się osobiście w BIK, w miejsce oryginałów powinniśmy sporządzić u notariusza kopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

Do sprawdzenia w BIK osoby zmarłej wymagane są następujące dokumenty:

  • akt zgonu spadkodawcy,
  • postanowienie sądu stwierdzające nabycie przez wnioskującego spadku,
  • akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza.

Dwa ostatnie dokumenty mogą być przedłożone zamiennie. W przypadku przedstawienia aktu poświadczenia dziedziczenia nie musimy starać się o postanowienie sądu czy spis inwentarza przez komornika. Mając kopię tych dokumentów, możemy wysłać na adres BIK wniosek o sprawdzenie w bazie osoby zmarłej. Jeśli nie stać nas na poświadczenie za zgodność u notariusza, możemy wysłać oryginał z prośbą o jego zwrócenie.

Wniosek do BIK o udostępnienie informacji o zmarłym

Odpowiednio napisany wniosek należy wysłać do Centrum Obsługi Klientów BIK. Obecnie znajduje się on pod adresem ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa, ale przed nadaniem listu warto skontaktować się z infolinią pod numerem 22 348 44 44 lub wysłać wiadomość e-mail na adres [email protected] z prośbą o potwierdzenie danych teleadresowych. Jako że według ustawy o prawie bankowej informacje o zmarłym mogą być udzielone wyłącznie osobie, której dotyczą, albo sądowi w związku z prowadzonym postępowaniem spadkowym, niezbędne będzie dołączenie do listu wymienionych wyżej dokumentów.

A jak powinien wyglądać sam wniosek o udostępnienie informacji ustawowej z BIK o zobowiązaniach zmarłego? Pisemnie zapisać należy prośbę o jej podanie wraz ze wszystkimi istotnymi danymi identyfikacyjnymi spadkodawcy. Należy do nich:

  • imię i nazwisko zmarłego,
  • PESEL,
  • seria i numer dowodu osobistego,
  • adres zameldowania w chwili śmierci pożyczkobiorcy.

Wydrukowany lub ręcznie zapisany wniosek wraz z kompletem dokumentów zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Bankowe powinien wystarczyć do uzyskania potrzebnych informacji. Będą one rzetelne, ponieważ doprowadzenie do usunięcia danych z BIK wymaga w pierwszej kolejności spłacenia długu. W sytuacji, gdy długi okażą się znacznie przekraczać wartość odziedziczonych środków finansowych, ruchomości i nieruchomości, potrzebne może okazać się pozbycie problemu.

Jak odrzucić spadek, gdy historia BIK jest przerażająca?

W polskim prawie nie możemy odrzucić spadku na rzecz konkretnej osoby czy instytucji. Zrzeczenie się go również nie jest możliwe, kiedy spadkodawca nie żyje. Według postanowień Kodeksu Cywilnego może bowiem nastąpić jedynie za życia. Możliwe jest złożenie jednostronnego oświadczenia woli, w którym informujemy sąd lub notariusza o braku chęci do przyjęcia spadku. W takiej sytuacji prawo do jego odebrania nabywają osoby następne w kolejności do dziedziczenia, które spłacają długi po śmierci dłużnika.

Trzeba jednak pamiętać, że takiej decyzji nie można odwołać. Co więcej, sprawi ona, że nie będziemy mieli prawa do pozostawienia sobie ruchomości czy nieruchomości teoretycznie należących już do nas. To trudna decyzja, dlatego nawet po przerażających wynikach sprawdzania BIK osoby zmarłej warto się nad nią dobrze zastanowić.