WARUNKI I FORMA ZABEZPIECZENIA POŻYCZKI

Jedynym warunkiem jest posiadanie nieruchomości. Nieruchomość może być użyczona czyli nie musi być twoją własnością. Na taką nieruchomość musi być założona Księga Wieczysta.

Podobnie jak w Bankach, następuje wpis do Działu IV Księgi Wieczystej,
a więc nie ma mowy o przewłaszczeniach czy przemeldowaniach.
————————————————————————————————

WYSOKOŚĆ POŻYCZKI

Wysokość wnioskowanej pożyczki uzależniona jest przede wszystkim
od faktycznej wartości rynkowej nieruchomości, a także od zdolności kredytowej Klienta – uwzględniając oczywiście, że
z kwoty pożyczki nastąpi spłata wszystkich wykazanych przez Klienta zaległości.

Wysokość pożyczki to maksymalnie do 40-50% wartości rynkowej nieruchomości,
w większości przypadków po dokładnej analizie istnieje możliwość przyznania wyższej kwoty,
nawet do 60% wartości nieruchomości
(dotyczy to zwłaszcza nieruchomości położonych w dużych miastach, jak np. Warszawa)
————————————————————————————————

OKRES PRZYZNANIA POŻYCZKI I OPROCENTOWANIE

Pożyczka udzielana jest na okres 12 miesięcy możliwością odnowienia umowy.

Oprocentowanie pożyczki na poziomie 2% w skali miesiąca
– Klient spłaca ratalnie w systemie miesięcznym same tylko odsetki, nie ruszając kapitału –

Spłata kapitału pożyczki następuje w ostatnim, dwunastym miesiącu pożyczki lub na wniosek Klienta następuje odnowienie umowy pożyczki bez konieczności dokonywania dodatkowych wpłat (odsetki za cały rok trwania umowy są uregulowane).

Oprocentowanie naszych pożyczek jest zdecydowanie na najniższym poziomie,
uwzględniając wiele ofert zamieszczanych w Internecie czy prasie
– tam rozmowa z Klientem rozpoczyna się od 5 % a kończy nawet na 10 % w skali miesiąca.
W dodatku chodzi jeszcze o wpis na Dział II Księgi Wieczystej,
czyli potrzebą przepisania nieruchomości na Pożyczkodawcę, a co za tym idzie
– bardzo często wiąże się to z koniecznością wymeldowania wszystkich zamieszkałych w danej nieruchomości osób.
Co więcej, okres przyznania pożyczki na tych warunkach nie przekracza 6 miesięcy.
————————————————————————————————

OPŁATY I PROWIZJE

Do kosztów pożyczki doliczyć należy przede wszystkim:

– koszty ubezpieczenia na wypadek pożaru czy zalania – od 500 do1500 złotych –
( dotyczy wyłącznie nieruchomości w postaci domu lub mieszkania )

– koszt wyceny nieruchomości – od 400 do 1300 złotych –
( nie potrzebujemy operatu tak jak w banku )

– marża inwestorska (w banku marża bankowa ) – od 5 do 10 % –
w zależności od wysokości kwoty przyznanej pożyczki

– prowizja od pożyczki – od 1 do 5 %
( w banku prowizja bankowa – np. SKOK-i czy banki spółdzielcze pobierają nawet 5 do 10 % prowizji od kwoty przyznanej pożyczki )
————————————————————————————————

WINDYKACJA

W przypadku braku spłaty w określonym w umowie pożyczki terminie,
procedura egzekucji wymaganej kwoty odbywa się również na sposób kredytu bankowego
– windykacja, komornik, licytacje nieruchomości –