Proces czyszczenia BIK

Zdarzyło się, że nie zapłaciłeś raty w terminie? Masz chwilowe problemy ze spłatą kredytu? Zapomniałeś o kilkunastu złotych debetu? Masz negatywną historię w BIK bik Teraz nie możesz wziąć kredytu
gotówkowego bądź skonsolidować
obecnych powiązań? Bank odmawia
Ci kredytu hipotecznego? Minął termin, kiedy BIK aktualizuje dane, a ty nadal widniejesz tam ze zobowiązaniem?

I ETAP – Ustalamy bank, produkt i ratę przez którą znalazłeś się w BIK

Informacje w BIK zawierające Twoją historię kredytową często sięgają kilkuset stron! A my, dla Ciebie zamienimy je w jeden czytelny raport!

II ETAP – Czyścimy Twój rejestr BIK w każdym z banków, który Cię tam wpisał

Po ustaleniu instytucji, przez które dostałeś się do BIK, analizujemy sytuację, sporządzamy i wysyłamy w Twoim imieniu wnioski o zaktualizowanie Twoich danych, umorzenie, odroczenie lub spłatę, tak abyś nie widniał już jako nierzetelny klient.

III ETAP – Cieszysz się dostępem do produktów kredytowych

Doprowadziłeś do usunięcia danych z BIK i twoja historia w tej bazie jest już pozytywna. Możesz nareszcie skonsolidować swoje zobowiązania lub otrzymać kredyt hipoteczny na dowolny cel. Dodatkowo masz już nieograniczony dostęp do produktów i usług z odroczonym terminem płatności.