Kiedy BIK aktualizuje dane?

Wielu kredytobiorców zastanawia się, po jakim czasie znajdą wpisy o sobie w bazach pożyczkobiorców. Sprawdzamy więc, kiedy BIK aktualizuje dane. Czy w praktyce wygląda to równie dobrze jak w teorii? W jaki sposób postępować, jeśli pożyczkodawca nie informuje Biura Informacji Kredytowej o całkowitej spłacie zobowiązania?

Kiedy BIK aktualizuje dane zgodnie z ustawą?

Łatwość w dostępie do pożyczek przez internet sprawiła, że polityce stale muszą wprowadzać poprawki do prawa kredytowego, które pozwolą nadążać systemowi za potrzebami klientów. Ci chcą zaś, aby wszelkie czynności związane z kredytami przeprowadzane były błyskawicznie i od ręki.

Jedną z takich zmian była nowelizacja prawa bankowego, która dotyczyła tego, kiedy BIK aktualizuje dane. Była bardzo istotna, bo instytucja ta należy do najpopularniejszych baz, w których sprawdzają nas pożyczkodawcy. Teraz muszą informować Biuro Informacji Kredytowej o wszelkich zmianach w ciągu tygodnia, a BIK aktualizuje rejestr w ciągu kolejnych siedmiu dni. Oznacza to, że ustawowy termin na zmianę danych w bazie wynosi maksymalnie 14 dni.

Jak informacje o niespłacaniu kredytu trafiają do baz w praktyce?

Przy tym wszystkim warto pamiętać, że 14 dni to maksymalny termin, w którym BIK aktualizuje dane. W praktyce musimy spodziewać się uzupełnienia rejestru znacznie szybciej. Nastąpić może ono nawet dwa razy w jednym tygodniu, coraz rzadsze są sytuacje, gdy na nasz scoring w BIK mają wpływ dawno spłacone zobowiązania. Tym bardziej, że za niedotrzymanie ustawowego obowiązku informacyjnego instytucje finansowe zapłacić mogą karę sięgającą nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych!

Kiedy pożyczkodawca musi poinformować BIK o zmianach w relacjach kredytowych z klientem? Lista potencjalnych zmian jest długa. Do najpopularniejszych należą: spłata pożyczki, zaciągnięcie nowej, wystąpienie zaległości, zmiana warunków spłaty kredytu. Wszystkie te informacje wpływają na ocenę naszej zdolności kredytowej, dlatego istotne jest, aby instytucje finansowe miały dostęp do rzetelnych i jak najaktualniejszych danych.

Czy sami możemy zaktualizować dane BIK?

Niestety, zdarza się i tak, że instytucja pożyczkowa nie dopełni swojego obowiązku. Systemy informatyczne bywają też wadliwe. Dlatego jeśli BIK nie aktualizuje naszych danych przez dwa tygodnie, mimo iż wystąpiły w nich poważne zmiany, musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Na rynku dostępne są wprawdzie kredyty i pożyczki bez BIK, ale ich koszt jest znacznie większy niż w przypadku tradycyjnych kredytów gotówkowych przy dobrym scoringu. Mimo iż nie usuniemy własnych danych z baz kredytowych, zawsze możemy do tego doprowadzić na drodze urzędowej.

Jak to zrobić? Najpierw składamy u pożyczkodawcy wniosek o aktualizację danych w BIK. Mogą być one tam przechowywane maksymalnie przez 5 lat. I to tylko wówczas, gdy wystąpiły opóźnienia spłaty dłuższe niż 60 dni! Kiedy minie ten czas, wysyłamy do instytucji pożyczającej nam pieniądze dokument, w którym cofamy zgodę na dalsze przetwarzanie danych. Jeżeli po 7 dniach nadal jesteśmy w rejestrze, czas na złożenie skargi do BIK. Jeśli właściwie udokumentujemy swoją prośbę, Biuro usunie negatywny wpis. Nie zawsze jest to jednak takie proste, a w ekstremalnych przypadkach musimy nastawić się na sądową batalię.