REGULAMIN – umowa pośrednictwa

Rejestracja nowego pośrednika

 1. Rejestracja na portalu SRS jest bezpłatna oraz obowiązkowa.
 2. Na portalu rejestrować się mogą firmy oraz osoby fizyczne nie posiadające działalności gospodarczej.
 3. Rejestrowanie spraw do realizacji oraz ich akceptacja wymaga podania najważniejszych elementów i wypełnieniu wszystkich pól formularza w szczególności:
 • Imię i Nazwisko klienta
 • adres nieruchomości
 • telefon kontaktowy do klienta
 • kwotę pożyczki
 • numer Księgi Wieczystej (o ile została założona do nieruchomości)

Wnioski nie zawierające powyższych informacji lub zawierające błędne dane nie będą rozpatrywane do czasu aktualizacji danych klienta

Analiza i akceptacja sprawy

 1. Celem przeprowadzenia skutecznej analizy każdego tematu są dodatkowe załączniki takie jak:
 • zdjęcia nieruchomości
 • dokument potwierdzający prawo własności

Pozostałe dokumenty jakie będę wymagane wykazane będą po wstępnej analizie każdej sprawy i przekazane pośrednikowi celem ich pobrania od klienta.

 1. Po akceptacji sprawy przez Inwestora pośrednik otrzymuje e-mail z taka informacją oraz warunkami pożyczki dla klienta wraz z harmonogramem spłat i innymi istotnymi szczegółami do dalszej realizacji.
 2. Po ostatecznej analizie wszystkich dokumentów następuję realizacja tematu oraz podpisanie umowy przez klienta i Inwestora w wyznaczonej Kancelarii Notarialnej we wcześniej ustalonym terminie.
 3. Przed podpisaniem umowy przez klienta, otrzymuje on w formie e-mail wzór umowy oraz harmonogram spłaty pożyczki.

Wypłata prowizji

 1. Wypłata prowizji oraz jej wysokość ustalane są z pośrednikiem przed podpisaniem umowy przez klienta.
 2. Kwota prowizji zawiera się w przedziale od 2,5% do 10% i uzależniona jest od wysokości kwoty pożyczki, rodzaju umowy oraz Inwestora (pożyczkodawcy) u którego klient otrzymuje pożyczkę.
 3. Wypłata prowizji dla pośrednika może odbywać się po przez:
 • Przelew bankowy na wskazany rachunek
 • Przekaz pieniężny realizowany „Pocztą Polską”
 • Odbiór osobisty w dnu podpisania umowy pożyczki przez klienta
 1. Termin wypłaty prowizji ustalany jest indywidualnie z pośrednikiem i zawiera się w przedziale do 21 dni od dnia wystawienia odpowiedniego dokumentu (rachunek, faktura-Vat).
 2. Wypłata prowizji może odbyć się tylko i wyłącznie po uprzednim przedłożeniu rachunku za usługę pośrednictwa lub faktury Vat. Dla osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej podstawą do wypłaty będzie „umowa zlecenie pośrednictwa finansowego” wystawiana przez Advice – Financial
 3. Poszczególne tematy realizowane są do wypłaty prowizji w terminach kilkudniowych o czym pośrednik będzie poinformowany przed realizacją podpisania umowy przez klienta.

Prawa i obowiązki pośrednika

 1. Pośrednikowi zabrania się pobierania kolejnej prowizji bezpośrednio od klienta, gdy ta została już wypłacona pośrednikowi wcześniej lub ma zostać wypłacona przez Advice – Financial.
 2. Pośrednikowi zabrania się ingerowania w bezpośrednie kontakty z Inwestorem u, którego realizowane są sprawy przez Advice – Financial oraz nawiązywanie prób samodzielnej realizacji kolejnych tematów u Inwestorów współpracujących z Advice Financial.
 3. Nie zastosowanie się do punktu 14 i 15  Regulaminu, spowoduje wykluczenie pośrednika z grona współpracujących z Advice – Financial oraz zastosowanie kary umownej w myśl przepisów kpc w wysokości 20.000 PLN.
 4. Do zadań pośrednika należy:
 • Sumienne i rzetelne przekazywanie informacji klientom otrzymanych przez Advice-  Financial.
 • Staranne przygotowanie sprawy przekazywanej do realizacji a przede wszystkim wypełnienie wniosku oraz załączenie niezbędnej dokumentacji.
 • Informowanie na bieżąco Advice – Financial o wszystkich zaistniałych zmianach po stronie klientów.
 1. W przypadku nie wypłacenia przez Advice – financial prowizji z tytułu pośrednictwa, pośrednik ma prawo i egzekwowanie ustalonej wcześniej kwoty na drodze Sądowego Postępowania Cywilnego.