Jeśli starasz się u nas o pożyczkę, pamiętaj o skompletowaniu wszystkich wymaganych dokumentów, w zależności od rodzaju posiadanej nieruchomości, która będzie stanowiła zabezpieczenie pożyczki. I tak adekwatnie:

I.    Zabezpieczeniem pożyczki – mieszkanie:

 1.  Nr Księgi Wieczystej
  2.    Akt notarialny potwierdzający nabycie mieszkania.
  3.    Zaświadczenie ze spółdzielni lub wspólnoty o niezaleganiu z opłatami czynszowymi.
  4.    Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o zwolnieniu z podatku od spadków i  darowizn lub o opłaconym podatku. Dotyczy to nieruchomości nabytych na drodze:
  – Spadku – zaświadczenie wymagane jest ZAWSZE!
  – Darowizny – zaświadczenie wymagane, gdy darowizna miała miejsce po 1 stycznia 2007 r.
  5.    Zdjęcia każdego pomieszczenia + zdjęcia klatki schodowej i bloku z zewnątrz

II.     Zabezpieczeniem pożyczki – dom wolnostojący:

 1.  Nr Księgi Wieczystej
  2.    Wypis z rejestru gruntów
  3.    Wyrys (mapka geodezyjna)
  4.    Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  5.    Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o zwolnieniu z podatku od spadków i  darowizn lub o opłaconym podatku. Dotyczy to nieruchomości nabytych na drodze:
  – Spadku – zaświadczenie wymagane jest ZAWSZE!
  – Darowizny – zaświadczenie wymagane, gdy darowizna miała miejsce po 1 stycznia 2007 r.
  6.    Zdjęcia z zewnątrz każdej z 4 ścian domu + zdjęcia działki zrobione z każdej z 4 ścian domu  +  zdjęcia każdego pomieszczenia z wewnątrz domu

III.    Zabezpieczeniem pożyczki – działka budowlana lub inwestycyjna:

 1.  Nr Księgi Wieczystej
  2.    Wypis z rejestru gruntów
  3.    Wyrys (mapka geodezyjna)
  4.    Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla danego nr działki
  5.    Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o zwolnieniu z podatku od spadków i  darowizn lub o opłaconym podatku. Dotyczy to nieruchomości nabytych na drodze:
  – Spadku – zaświadczenie wymagane jest ZAWSZE!
  – Darowizny – zaświadczenie wymagane, gdy darowizna miała miejsce po 1 stycznia 2007 r.
  6.    Kilka zdjęć działki i sąsiadujących z nią budynków, najbliższych okolic

Bez względu na rodzaj i charakter sprawy, priorytetowym dokumentem jest prawidłowo wypełniony przez Klienta Formularz, zawierający dane, na podstawie których istnieje możliwość wstępnej akceptacji pożyczki.