Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych BIK.

Warunki przetwarzania oraz przekazywania danych osobowych do Biura Informacji Kredytowej są w Polsce dokładnie opisywane przez prawo bankowe. To właśnie do BIK trafiają wszelkie informacje dotyczące zaciągniętych przez nas pożyczek i innych zobowiązań finansowych. Nie zawsze jednak nasza historia w BIK jest pozytywna i chcielibyśmy się jej pozbyć. Ten artykuł podpowie jak cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych BIK.

Cofnięcie zgody jedynym sposobem na usunięcie wpisu z BIK

Jedynym sposobem na usunięcie wpisu z BIK jest wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku terminowego spłacenia naszego zobowiązania, płatnik ma możliwość wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. W tym celu należy złożyć stosowny wniosek.

Inaczej sprawa wygląda w przypadku zobowiązań w przypadku których spłaty wystąpiły opóźnienia, a ich termin przekraczał 60 dni. W takim wypadku, powołując się na artykuł 105 ustawy o prawie bankowym, możemy usunąć wpis z BIK wyłącznie, jeśli od spłaty zobowiązania minęło 5 lat.

Gdzie złożyć wniosek o cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych BIK

Należy pamiętać, iż wniosku o cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych BIK nigdy nie wysyłamy do Biura Informacji Kredytowej. Adresatem powinien być instytucja finansowa, która udzieliła nam kredytu lub pożyczki. Informacja ta musi zostać przesłana przez stosowny organ do BIK, nie możemy zrobić tego bez pominięcia pośrednika.

Warto jest zachować kopię wysłanego przez nas wniosku oraz poprosić o potwierdzenie przyjęcia i wysłania dokumentu, jeśli zdecydujemy się na jego przekazanie w oddziale banku. Jeśli chcemy wysłać go pocztą, należy poprosić o przesyłkę poleconą priorytetową wraz z potwierdzeniem odbioru.

Wzór wniosku o cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Poprawnie napisany wniosek o cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych powinien zawierać następujące elementy:

  • Imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL i numer oraz serię dowodu osobistego wnioskodawcy
  • Dane instytucji finansowej lub banku oraz nasz numer klienta
  • Numer zawartej umowy kredytowej oraz datę jej zawarcia
  • Powołanie się na podstawę prawną swojego żądania, która jest ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o prawie bankowym (Dz. U. z 2002 r. nr 72, poz. 665 z późn. zm.)

Z jakich jeszcze baz dłużników możemy w ten sposób wyczyścić dane?

Biuro Informacji Kredytowej nie jest jedyną bazą dłużników, z której możemy wyczyścić dane osobowe, stosując manewr cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Podobną taktykę możemy zastosować w przypadku wpisów do innych baz sprawdzanych przez pożyczkodawców.

Warto zaznaczyć, iż ten sposób nie jest możliwy w przypadku, jeśli chcielibyśmy, aby nasze dane zostały usunięte z Krajowego Rejestru Długów. Wynika to z tego, iż pracę organu reguluje ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie tych danych.