Czy T-Mobile sprawdza BIK?

Czy T-Mobile sprawdza BIK przed podpisaniem umowy z potencjalnym klientem? Czy robią to inni operatorzy? Biuro Informacji Kredytowej jest instytucją, która gromadzi i udostępnia dane związane z historią kredytową przedsiębiorców oraz pojedynczych konsumentów. Chodzi głównie o sprawdzenie, czy potencjalny usługobiorca wywiązuje się ze spłaty zaciągniętych zobowiązań finansowych oraz czy będzie go stać na wzięcie na siebie nowego.

Czy T-Mobile sprawdza BIK?

Dla każdej firmy podstawą zawarcia transakcji jest wiarygodność finansowa drugiej strony. Podobnie jest w przypadku operatorów telefonów komórkowych. T-Mobile ani żaden inny operator telefonii komórkowej nie może jednak sprawdzić danych klientów w Biurze Informacji Kredytowej. Nie oznacza to jednak, że kupno na raty telefonu z zadłużeniem jest proste, a przedstawiciele sieci podpisują umowy w ciemno, bez żadnej weryfikacji i zabezpieczenia swoich interesów.

Operatorzy sieci komórkowej nie mają prawnej możliwości sprawdzenie osoby w BIK. Taka możliwość przysługuje jedynie bankom, firmom pożyczkowym, spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym oraz organom ścigania w przypadku trwającego dochodzenia, np. prokuraturze. Nie oznacza to jednak, iż operatorzy nie mają własnych sposobów na weryfikację kondycji finansowej przyszłych klientów. Istnieją w końcu Biura Informacji Gospodarczej, w których dodatkowo sprawdzają nas pożyczkodawcy. Jak się okazuje – nie tylko oni.

Operatorzy komórkowi mogą sprawdzić w bazach BIG

Aby zasięgnąć informacji o stanie finansowym potencjalnego klienta, operatorzy komórkowi korzystają zazwyczaj z innego niż BIK rejestru dłużników. Najpopularniejszym z nich jest BIG InfoMonitor, którzy zawiera informacje zarówno o przedsiębiorcach, jak i osobach fizycznych. Operator komórkowy z łatwością może w nim sprawdzić, czy klient regularnie uiszcza opłaty za rachunki lub czy ciążą na nim jakieś inne niespłacone zobowiązania finansowe.

Sprawdzenie informacji o kliencie w bazach BIG jest przywilejem operatorów komórkowych, nie jest przez nie wymagane. W celu pozytywnej weryfikacji możliwości finansowych klienta, operator może poprosić chociażby o kopię umowy, która reguluje stosunek pracy. W przypadku problemów, inicjatywę może wykazać również klient, który może przedstawić potwierdzenia przelewów i spłat innych zobowiązań.

Telefon na abonament w T-Mobile i innych sieciach niekoniecznie dla dłużników

Sieci komórkowe, na czele z T-Mobile, weryfikują klientów w swoim systemie komputerowym. Kolejnym krokiem jest wysłanie stosownego zapytania do BIG. Wiadomość zwrotna powinna trafić do pracownika salonu w ciągu kilkudziesięciu sekund. Jeśli będzie ona negatywna, wzięcie telefonu na abonament w jakiejkolwiek sieci może być prawie niemożliwe.

Fatalną wiadomością dla dłużników jest to, iż sprawdzanie danych w BIG jest przyjętym przez sieci komórkowe standardem. Oznacza to, że jeśli otrzymamy decyzję negatywną w T-Mobile, to wielce prawdopodobne jest, że identyczna będzie odpowiedź w każdej z sieci. Warto zatem, w miarę możliwości, regularnie spłacać zaciągnięte przez nas zobowiązania finansowe, aby negatywnie nie zaskoczyć się w przyszłości! Usunięcie danych z BIK oraz innych baz jest możliwe, ale po długim czasie od wystąpienia problemów finansowych. Dlatego zwracanie pieniędzy dłużnikom powinno być naszym priorytetem, gdyż długi uniemożliwić mogą skorzystanie z abonamentu telefonicznego.