Ile trwa spis inwentarza przez komornika?

Jeżeli potrzebne jest ustalenie majątku zmarłego, które będzie miało moc urzędową, należy zwrócić się do państwowego urzędnika. Nie jest jednak powiedziane, że ustalenia będą błyskawiczne. To, ile trwa spis inwentarza przez komornika i co znajdzie się w ostatecznej wersji dokumentu, zależy od wielkości spadku oraz potencjalnych trudności w potwierdzaniu majątku.

Kiedy złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza?

Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza składa się w sytuacjach, kiedy chce się mieć pewność co do kształtu oraz wielkości masy spadkowej. Może być tak wówczas, gdy chce się uniknąć dziedziczenia długów po dalszej rodzinie, o której problemach finansowych zwyczajnie moglibyśmy nie wiedzieć. Wykaz inwentarza tworzony przez spadkobierców nie ma takiej mocy urzędowej jak spis dokonany przez komornika. W przypadku ujawnienia nowych wierzycieli nie będzie się zatem dało uniknąć spłacania długu ze spadku przyjętego z dobrodziejstwem inwentarza.

Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza można złożyć do sądu lub komornika, w zależności od okoliczności i rodzaju sprawy. W przypadku postępowania sądowego wniosek taki powinien zostać złożony na piśmie wraz z uzasadnieniem i dokumentami potwierdzającymi potrzebę sporządzenia spisu inwentarza. Jako że na odrzucenie spadku mamy 6 miesięcy, decyzję o złożeniu wniosku trzeba podjąć jak najszybciej. Sporządzanie spisu może bowiem trochę potrwać.

Ile czasu ma komornik na spis inwentarza?

Trudno jednoznacznie określić, ile czasu zajmie sporządzenie spisu inwentarza przez komornika. Według §2 Art. Art. 637(1). Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego powinno to nastąpić niezwłocznie po przekazaniu sprawy danemu urzędnikowi. Sam proces może zająć od kilku do kilkunastu godzin, w zależności od rozmiaru majątku, liczby składników majątku do zinwentaryzowania, stopnia skomplikowania sprawy, dostępności stron i świadków oraz innych okoliczności.

Po zakończeniu spisu inwentarza komornik musi jeszcze sporządzić protokół, który opisuje stan majątku, oraz przeprowadzić ewentualne czynności związane z zabezpieczeniem majątku dłużnika, co również może wymagać czasu. Wraz z wnioskiem do sądu oraz szeregiem innych procedur urzędowych całość może zająć nawet kilka tygodni. W przypadku rażących opóźnień należy złożyć skargę na działania komornika.

Co znajduje się w gotowym spisie inwentarza?

Spis inwentarza jest istotnym dokumentem, który pozwala nie tylko określić stan majątku i kto spłaca długi po śmierci dłużnika, ale stanowi także podstawę do podejmowania dalszych działań w postępowaniach spadkowych lub egzekucyjnych. Komornik zawiera w nim różne informacje w zależności od okoliczności i rodzaju sprawy, ale zazwyczaj składa się z następujących elementów:

  • wyszczególnienie składników majątku,
  • opis składników majątku (na przykład stan techniczny),
  • szacunkowa wartość składników majątku,
  • stan prawny składników majątku (informacje o ewentualnych ograniczeniach w zbywaniu lub używaniu przedmiotów, wynikające np. z hipoteki czy prawa własności intelektualnej).