Jak wyczyścić BIK po upadłości konsumenckiej?

Informacja o upadłości konsumenckiej uniemożliwia wzięcie kredytu czy pożyczki do 10 lat po oczyszczeniu z długów. Jak wyczyścić BIK po upadłości konsumenckiej, gdy ten czas minie? Czy możliwe jest zrobienie tego wcześniej? Poznaj odpowiedzi na najbardziej palące pytania!

Upadłość konsumencka a BIK?

Upadłość konsumencka to rozwiązanie, które pozwala pozbyć się zobowiązań finansowych szczególnie dłużnikom. Po jej ogłoszeniu długi zostają umorzone, a osoba zobowiązana do ich spłaty uzyskuje możliwość rozpoczęcia od nowa swojego życia finansowego. Wierzyciele nie mogą już dzwonić, wysyłać wezwań do zapłaty ani podejmować innych działań zmierzających do odzyskania długu. Świeży start nie oznacza jednak możliwości dowolnego zaciągania długów od nowa.

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej informacja o niej zostanie umieszczona w Biurze Informacji Kredytowej (BIK) na okres 10 lat od daty ogłoszenia. Praktycznie uniemożliwia to uzyskanie kredytów gotówkowych i hipotecznych, pożyczek bankowych i pozabankowych, leasingów, zakupów na raty czy innych form finansowania wiążącego się z zaciągnięciem długu. Osoby, które ogłosiły upadłość z powodu zadłużenia, są mniej wiarygodne w zakresie spłaty zobowiązań.

Kiedy można wyczyścić BIK po upadłości konsumenckiej?

Standardowo wyczyszczenie negatywnych informacji z BIK możliwe jest 5 lat po spłacie zadłużenia. To maksymalny termin, w którym instytucja ta może przetwarzać dane osobowe dotyczące czyjegoś zadłużenia. Konieczność usunięcia danych po cofnięciu zgody wynika z Pkt. 5. Art. 105a. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. Przez 12 lat mogą być używane z kolei do celów statystycznych, jednak nie będą wpływały na indywidualną historię kredytową.

W przypadku upadłości konsumenckiej informacja widnieje natomiast w BIK przez 10 lat i nie jest możliwe przyspieszenie jej usunięcia. Jedynym wyjątkiem są wpisy do bazy obarczone błędami lub nieścisłościami, które nie pozwalają na rzetelne ocenienie historii kredytowej. Wówczas na wniosek osoby, której dotyczy wpis, BIK musi sprostować informacje lub je usunąć. Jest to jednak sytuacja niezwykle rzadka i rzadko ma zastosowanie w przypadku ludzi po upadłości konsumenckiej.

Jak usunąć informacje o dawnym zadłużeniu lub upadłości z BIK?

Chociaż informacje znikną z bazy po upłynięciu czasu przewidzianego przez ustawę, cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez BIK możliwe jest w każdej chwili. Aby to zrobić, należy skontaktować się z instytucją finansową odpowiedzialną za dany wpis. Najlepszą opcją jest wydrukowanie lub ręczne wypisanie wniosku i przesłanie go listem poleconym z potwierdzeniem odbioru, chociaż prawo dopuszcza także możliwość uczynienia tego drogą elektroniczną.

Wzór wniosku o cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez BIK powinien zawierać następujące informacje:

  • data i miejscowość sporządzenia wniosku,
  • dane adresowe instytucji finansowej,
  • dane wnioskodawcy wraz z numerem PESEL oraz serią i numerem dowodu osobistego,
  • prośba o zaprzestanie przetwarzania i udostępniania danych do Biura Informacji Kredytowej S. A.,
  • podstawa prawna (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe),
  • odręczny podpis wnioskodawcy.

Koniecznie trzeba jednak pamiętać o wysłaniu tego wniosku do instytucji finansowej, której dotyczył dług lub która poinformowała BIK o upadłości konsumenckiej. Jeżeli zadłużenie dotyczyło większej liczby instytucji, trzeba zwrócić się do każdej z nich z osobna.

Jak wziąć pożyczkę po ogłoszeniu upadłości?

Jedyną możliwością zaciągnięcia kredytu bankowego lub innej formy finansowania w instytucjach finansowych oferujących przyzwoite warunki pożyczek jest odczekanie wymaganego prawem czasu. To swoista “pokuta”, którą przecierpieć musi upadły dłużnik. Mimo iż często do stanięcia na nogi oraz odbudowania majątku potrzeba znacznie mniej czasu, banki są nieubłagane.

Problemem staje się nawet telefon z zadłużeniem. Podpadanie pod kategorię “dłużnik po upadłości” uniemożliwia pozytywną ocenę zdolności kredytowej niezależnie od wysokości zarobków, co wpływa na brak możliwości wzięcia na raty nawet drobnego sprzętu elektronicznego. Jedyną opcją uzyskania pieniędzy są różnego rodzaju pożyczki bez BIK. Najczęściej zakładają one istnienie jakiegoś rodzaju zabezpieczenia. Może to być zastaw rejestrowy na samochodzie, wpis hipoteczny do księgi wieczystej posiadanej nieruchomości lub gwarancja spłaty ze strony żyranta. Osoba, która już raz wpadła w poważne zadłużenie, powinna jednak wystrzegać się tego typu zadłużenia.