Pożyczka a śmierć pożyczkodawcy

Wielu z nas w przypadku konieczności pokrycia nagłego wydatku sięga po swoje oszczędności lub w przypadku ich braku, prosi o pomoc rodzinę lub znajomych. Jednak opcje te nie zawsze są dostępne. W takim przypadku, kolejnym krokiem jest zaciągnięcie pożyczki w banku. Zdarza się, iż sporadycznych przypadkach, osoba, która zaciągnęłą zobowiązanie finansowe, nie dożywa dnia jego pełnej spłaty. Co dzieje się z pożyczką po śmierci pożyczkodawcy? Jak sprawdzić długi zmarłego? Na te pytania odpowiemy w poniższym artykule.

Co dzieje się z pożyczką po śmierci pożyczkobiorcy?

Banki oraz osoby prywatne udzielają pożyczek klientom zakładając ich pełną i terminową spłatę. Co dzieje się zatem z pożyczką w przypadku śmierci pożyczkobiorcy? Zgodnie z polskim prawem, dziedziczone są prawa i obowiązki, które dotyczą spraw majątkowych, cywilnoprawnych, nie przechodzą na inne osoby oraz nie mają powiązań ze zmarłym.

Jak ma się do tego pożyczka? Jest to zobowiązanie o charakterze majątkowym, a więc osoba, które odziedziczyła spadek ma pełne prawo do zażądania regulacji zobowiązań finansowych przez dłużnika. Aby rozpocząć ten proces, konieczne jest posiadanie dokumentu potwierdzającego nabycie spadku lub akt notarialny traktujący o jego dziedziczeniu.

Ubezpieczenie pożyczki od śmierci pożyczkobiorcy

Ubezpieczenie od śmierci pożyczkobiorcy jest jednym z najpopularniejszych i najbezpieczniejszych rozwiązań, które mogą uchronić nas przed dziedziczeniem niechcianego długu. Zawarcie takiej polisy gwarantuje, iż w przypadku zgonu pożyczkobiorcy, za spłatę zadłużenia będzie odpowiadał ubezpieczyciel.

Jeśli zdecydujesz się na zawarcie takiej polisy, pamiętaj o tym, iż w przypadku śmierci pożyczkobiorcy konieczne będzie dostarczenie aktu zgony do firmy ubezpieczeniowej. Będzie on podstawą roszczeń banku wobec ubezpieczyciela. Dotyczy to nie tylko kredytów hipotecznych, ale również tych gotówkowych.

Dziedziczenie długów z pożyczki

W przypadku śmierci pożyczkobiorcy, całość jego długów przechodzi na jego spadkobierców, czyli najbliższą rodzinę. Długi po śmierci zmarłego w pierwszej kolejności spłacają współmałżonek oraz dzieci zmarłego, oczywiście do wysokości majątku, który odziedziczyli. Sposobem na uniknięcie takiej sytuacji jest zawarcie polisy od śmierci pożyczkobiorcy, o której pisaliśmy w poprzednim akapicie.

Możliwe jest również, iż spadkobiercy zdecydują się na zrzeknięcie spadku po zmarłym. W takim przypadku nie są dziedziczone żadne długi przez niego nabyte, zakładając, że złożymy wniosek w odpowiednim terminie. Każdy kij ma jednak dwa końce — nie dziedziczymy wówczas również żadnych dóbr i pieniędzy, które należały do zmarłego. Tych musimy zaś się obawiać szczególnie w przypadku dziedziczenia po dalszej rodzinie, której zbyt dobrze nie znaliśmy.

Jak sprawdzić długi zmarłego?

Świetną wskazówką odnośnie do długów pozostawionych przez zmarłego mogą stanowić zaległe, nieuregulowane faktury czy wezwania do zapłaty. Jeśli nie odnajdziemy takich dokumentów, warto skorzystać z usług instytucji, które gromadzą informacje o dłużnikach. Są to chociażby Biuro Informacji Kredytowej czy Biuro Informacji Gospodarczej, ale sprawdzić BIK osoby zmarłej można tylko w określonych przypadkach.

Jeśli nie uzyskamy interesujących nas informacji w powyższych instytucjach, ostatecznością jest złożenie do sądu wniosku o spis inwentarza przez komornika. Po uzyskaniu aprobaty sądu, stosowny komornik dokona spisu majątku zmarłego, a informacja zostanie przekazana wnioskodawcy. Pamiętaj, iż oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku musi być złożone w ciągu pół roku!