Pożyczki dla emerytów - kto udziela i na jakich zasadach?

Czy wiesz, że aż 86% polskich emerytów nie oczekuje finansowego wsparcia od swoich najbliższych, chociaż ich miesięczny budżet nie zawsze pozwala na godne życie po zakończeniu kariery zawodowej? Co więcej, nawet co drugi emeryt aktywnie wspiera swoją rodzinę finansowo, przede wszystkim dzieci oraz wnuki. Okazuje się, że banki oraz firmy pożyczkowe widzą w tej grupie naszego społeczeństwa coraz większy potencjał i to dla nich dedykują korzystne oferty finansowego wsparcia. Poznaj najlepsze pożyczki dla seniorów. Sprawdź, kto może się o takie starać i na jakie warunki współpracy mogą liczyć emeryci.

Senior jako klient firmy pożyczkowej

Ciekawostką jest to, że nawet 90% polskich seniorów korzysta z internetu. Osoby w podeszłym wieku przynajmniej raz w tygodniu wykonują przelewy i żadnego problemu nie sprawia im bankowość internetowa. To zresztą dlatego pożyczki dla emerytów przez internet cieszą się coraz większą popularnością. Seniorzy mają coraz większe zaufanie do instytucji finansowych, korzystają z produktów inwestycyjnych i zawierają umowy kredytowe albo pożyczkowe.

Same banki i firmy pożyczkowe uznają, że to właśnie seniorzy są najbardziej wiarygodnymi klientami. To dla tej grupy społecznej długi nadal są powodem do wielkiego wstydu. To też osoby po zakończeniu aktywności zawodowej są najbardziej skrupulatne i rzetelne oraz pilnują regularności spłat comiesięcznym rat. Dodatkowo w przypadku śmierci na dziedziczenie długów zgadza się nawet dalsza rodzina, gdyż mieszkania czy inne części majątku seniorów znacznie przekraczają kwoty pozostałe do spłaty.

Warto również podkreślić, że to wśród emerytów jest najmniej niewypłacalnych dłużników. To osoby, które podejmują najbardziej racjonalne decyzje w kwestii zaciągania finansowych zobowiązań. W ich przypadku najrzadziej występuje zjawisko tzw. spirali zadłużenia. Pożyczki dla emerytów czy kredyty bankowe są przez nich zawierane na niewielkie kwoty, dzięki czemu ich sytuacja finansowa pozostaje w pełni stabilna.

Zdolność finansowa seniorów

Przeciętna wartość emerytury, jaka wypłacana jest przez ZUS to obecnie 2 256,45 złotych brutto. Dla banków i firm pożyczkowych jest to wystarczający miesięczny dochód, by udzielać finansowego wsparcia. Należy podkreślić, że takie świadczenie jest wypłacane co miesiąc i to bez względu na okoliczności. W przypadku seniorów nie ma ryzyka utraty dochodów, przecież świadczenie emerytalne jest stałe. Zagrożenie niewypłacalności jest więc znacznie większe wśród pożyczkobiorców czy kredytobiorców aktywnych zawodowo. To przecież oni mogą utracić dochód i popaść w finansowe tarapaty.

Co ważne, ogromna grupa polskich emerytów podejmuje dodatkową pracę zarobkową, a dzięki uzyskiwanym dochodom ich zdolność kredytowa wzrasta. Pamiętajmy więc, że nie tylko pożyczki dla emerytów są niezwykle popularne. Seniorzy coraz częściej stają się finansowym wsparciem dla członków rodziny, na przykład w ramach zaciągania kredytów hipotecznych. Ich miesięczny dochód może skutecznie wpłynąć na decyzję kredytową w przypadku osób młodych, które samodzielnie nie mogłyby uzyskać zobowiązania kredytowego.

Oferty pożyczki dla emerytów

Okazuje się, że w przypadku najstarszych klientów banków oraz firm pożyczkowych, najważniejszym czynnikiem, jaki brany jest pod uwagę przy ustalaniu decyzji o udzieleniu finansowego wsparcia jest wiek. Oczywiście pod uwagę bierze się także dochody seniora czy też jego historię pożyczkową bądź kredytową. W największej ilości przypadków, pożyczki dla emerytów udzielane są osobom, których wiek nie przekroczył 65 lat. Nie jest to jednak wyznacznik, bo niektóre firmy pożyczkowe oferują finansowe wsparcie osobom po 80. roku życia, a coraz częściej pojawiają się oferty, zgodnie z którymi senior ma szansę na pożyczki dla emerytów bez ograniczeń wiekowych.

Najczęściej są to produkty pożyczkowe, których wartość nie jest duża, nie przekracza przeważnie kilku tysięcy złotych. To także zobowiązania finansowe zawierane na krótki czas. Banki udzielają zaś seniorom kredyty, których czas obowiązywania umowy nie jest dłuższy niż 8 lat. Powód jest prosty – wszystkie instytucje finansowe chcą mieć gwarancję, że senior zdąży spłacić zaciągnięte zobowiązanie. Co więcej, od tej grupy pożyczkobiorców czy kredytobiorców wymaga się też najczęściej dodatkowego ubezpieczenia finansowego wsparcia. Koszty jego udzielenia wtedy wzrastają, ale za to zarówno firmy pożyczkowe, banki, jak i najbliżsi seniora mogą być spokojni o spłatę długu nawet w przykrych okolicznościach, czyli śmierci pożyczkobiorcy.

Warto, by emeryt jeszcze przed podpisaniem umowy o otrzymanie zewnętrznego wsparcia finansowego:

  • zastanowił się, czy pożyczka/kredyt są na pewno konieczne,
  • porozmawiał o swoim zamiarze z najbliższymi, aby nie byli zaskoczeni po sprawdzeniu w BIK osoby zmarłej w trakcie postępowania spadkowego,
  • sprawdził ranking najlepszych pożyczek/kredytów,
  • szukał najkorzystniejszych ofert, które są dedykowane seniorom.