Karencja na początku kredytu hipotecznego

Spłata kredytu hipotecznego to proces długi, mogący trwać nawet kilkadziesiąt lat. Pomimo pozytywnego rozpatrzenia przez bank zdolności kredytowej, nigdy nie wiadomo, czy w perspektywie nieokreślonej przyszłości nie przydarzą się nieoczekiwane problemy. Ich rozwiązaniem bywają wakacje kredytowe, niektóre banki proponują karencję już na początku spłaty kredytu. Jednym z rozwiązań na poradzenie sobie z kłopotem może być karencja. Czy to jednak na pewno dobry pomysł?

Czym jest karencja w spłacie kredytu?

Wzięcie kredytu to jednoczesne zobowiązanie się do jego spłaty w terminie, który ustala się przy nawiązywaniu porozumienia z wybraną instytucją finansową. Oczywiście banki odpowiednio weryfikują profil wnioskodawcy i oceniają jego realne możliwości oddania pieniędzy. Niemniej może się zdarzyć, że sytuacja finansowa kredytobiorcy niespodziewanie się pogorszy, i to już po podpisaniu umowy.

Naturalnie nie jest to problem banku, choć może on oczywiście pomóc osobie, na której ciąży obowiązek spłaty pożyczki. Jeżeli kredytobiorca już wie, że dokonanie wpłaty we wskazanym terminie stało się niemożliwe, musi znaleźć odpowiednie rozwiązanie i oczywiście powinien się zgłosić z zaistniałym problemem do banku. Jedna z opcji to wakacje kredytowe, czyli karencja. Oznacza ona możliwość późniejszej spłaty poszczególnych rat.

Jak wygląda karencja w spłacie kredytu hipotecznego?

Warto jednak zaznaczyć, że banki oferując karencję, nie zwalniają kredytobiorcy z obowiązku uiszczenia żadnej opłaty. Karencja oznacza pozwolenie na dokonywanie wpłat, które obejmują tylko odsetki lub ubezpieczenie pożyczki. Innymi słowy, spłata wyłącznie kwoty pożyczonego kapitału z banku na rzecz kredytobiorcy zostaje przesunięta w czasie. Na jaki termin? To zależy już od indywidualnych ustaleń, więc jest to jedna z kwestii, o które należy pytać przy zaciąganiu kredytu hipotecznego.

Z opcji karencji spłaty kredytu najczęściej korzysta się w przypadku kredytu hipotecznego, ale może być stosowana również przez osoby, które zdecydowały się na tradycyjny kredyt gotówkowy, samochodowy, inwestycyjny, a nawet studencki. Niejedna instytucja finansowa oferuje ustalenie okresu karencji nawet na trzy miesiące lub pół roku. Pomoc kredytobiorcy w przypadku finansowych kłopotów zwiększa szansę na spłatę długu, a przecież o to właśnie chodzi bankowi. Na nic zdadzą się nawet najwyższe naliczone odsetki, jeżeli nie będzie możliwości ich wyegzekwowania ze względu na całkowite bankructwo.

Czy karencja na początku kredytu hipotecznego to dobry pomysł?

Oczywiście wiele zależy od tego, w jak trudnym położeniu znalazł się kredytobiorca. Jeżeli rzeczywiście nie jest w stanie spłacić kolejnych rat, to nie ma innego wyjścia, niż zdecydować się na karencję. Banki mogą nieufnie rozpatrywać taki wniosek już na początku spłaty kredytu hipotecznego. Zaistnieje podejrzenie, że podobne incydenty mogą się przydarzyć powtórnie albo wynikają z przedstawienia nieprawdziwych danych w procesie weryfikacji zdolności kredytowej.

Ponadto karencja powoduje wydłużenie okresu spłaty kredytu i przyczynia się do ogólnie większego kosztu całościowego po stronie kredytobiorcy. Tymczasem najbardziej opłaca się szybka spłata kredytu hipotecznego. Dlatego karencja rekomendowana jest w późniejszym okresie, np. po przekroczeniu połowy okresu kredytowania czy przed końcem spłat części odsetkowej, gdy pozostaje już tylko część kapitałowa.

Z drugiej strony banki same oferują często karencję na początku kredytu hipotecznego i proponują, aby zacząć spłacać kredyt hipoteczny później. Jest to opcja korzystna dla instytucji finansowej, ponieważ w tym okresie spłaca się część odsetkową. Wakacje kredytowe są tymczasem opłacalne dla klienta dopiero wówczas, gdy spłaca się sam kapitał. To następuje zaś w późniejszych fazach spłaty kredytu na dom czy mieszkanie.

Które banki oferują opóźnienie rozpoczęcia spłaty hipoteki?

Banki powinny mieć na uwadze nieprzewidziane sytuacje i pogorszenie kondycji finansowej kredytobiorcy, które może spowodować nagła utrata pracy, choroba czy nieplanowane wydatki mocno obciążające budżet. Dlatego pomimo wyznaczenia konkretnych terminów w harmonogramie spłaty kredytu hipotecznego, oferują opóźnienie rozpoczęcia tego procesu.

Ile wynosić może karencja w spłacie kredytu hipotecznego? Spłacanie wyłącznie odsetek dostępne jest w przykładowych instytucjach:

  • mBank (3 miesiące),
  • BNP Paribas (24 miesiące),
  • Bank Millennium (24 miesiące),
  • PKO BP (36 miesięcy),
  • Santander Bank Polska (36 miesięcy),
  • Alior Bank (60 miesięcy).

Na takie rozwiązanie nie mogą liczyć klienci chociażby ING Banku Śląskiego.